Sektörler

Çırçır Fabrikaları için Ön Muhasebe Programı
Her müşteri için anlık emanet toplamı kesilen ve kalan pamuk miktarı izlenebilir.

Alınan pamuk için randıman ortalamaları ve ST1, ST2 cinsleri ile ayrı ayrı izlenebilir.

Ortaklı arazilerden gelen pamuk için ortak hesabı açılabilir ve her ortak için alınan pamuk yada ödenen para ayrı ayrı raporlanabilir.

Ambar çek ile kütlü pamuk ayrıştırılarak çiğit ve balya pamuk olarak dönüştürülür.

Hızlı bir şekilde cari hareket girilebilir ve ekstreler dökülebilir.

Hesap kesimi fiş fiş yapılabileceği gibi toplu olarak total miktar üzerinden yapılabilir.

Cari hesaplar arası emanet virmanı yapılabilir.

Hesap kesiminde tutar üzerinden ödeme planı oluşturulabilir.