Ürünler

E-Çözümler


E-fatura, e-arşiv, e-defter çözümleri ile kağıt maliyetlerinden kurtulun. Arşivleme derdiniz kalmasın ve her şeyden önemlisi faturaları sahibine ulaştırmak için ek bir caba sarf etmeyin.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programlarıE-Fatura ve E-Arşiv


Sizi oldukça rahatlatacak olan Fornext uygulamaları ile kesilen faturalarınızı tek tık ile, Gelir İdaresi Başkanlığının standartlarına uygun olarak e-fatura, e-arşiv olarak gönderebilirsiniz.


Son zamanların kullanımı yaygınlaşan faturaların e-fatura ya da e-arşiv olarak gönderilmesi, Fornext uygulamalarında ek bir çaba gerektirmez. Halihazırda zaten programda kesilen faturanızı "E-Fatura olarak gönder" seçeneğini seçip, gönderilecek fatura tipinizi "Temel Fatura" veya “Ticari Fatura” olarak belirledikten sonra gönderme işlemini onaylamanız yeterli olacaktır.


E-Fatura Nedir?

E-Fatura uygulaması, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca oluşturulan bir uygulamadır.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

Kimler İçin Zorunlu?

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon ve üzeri olan, ciro kriterine bakılmaksızın; kolalı gazoz, tütün ürünleri ve akollü içecek imal eden ve madeni yağ lisansı olan firmalar.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

E-Fatura Arşivleme ve İbraz

Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl boyunca saklanma zorunluluğu olan faturalarınıza dilediğiniz zaman internete erişebildiğiniz her yerden 10 yıl boyunca ulaşabilmenize ve gerektiğinde ibraz etmenize olanak sağlar.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

Hukuki Geçerlilik

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

E-Fatura Gönderme-Alma

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderilebilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-fatura alınabilir.
E-fatura ile uyumlu Fornext muhasebe programlarıyla, faturalarınızı saniyeler içerisinde oluşturabilir, tek tıkla müşterilerinize gönderebilirsiniz.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

E-Arşiv Nedir?

Kağıt ortamında fatura düzenlemek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

Kimler İçin Zorunlu?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve yıllık gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, ilgili yılı takip eden 2. senenin başında E-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

e fatura gönderebilen muhasebe programları

E-Arşiv Fatura Gönderme

Sistem üzerinden müşteriye sms ya da e-posta yoluyla iletilebilir. Bir nüshası sistemde saklanır.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

E-Arşiv Fatura Sistemi

E-Arşiv tebliği kapsamında vergi mükellefleri, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda veya kağıt ortamında karşı tarafa iletir, ikinci nüshası ise elektronik ortamda muhafaza edilir.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

E-Arşiv Raporu

Dönemi takip eden ayın 15'inin akşamı mükellef tarafından raporlanmamış tüm dönem otomatik olarak GİB'e raporlanr.

E-Defter Nedir?

E-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

Kimler İçin Zorunlu?

2015 yılı içerisinde 10 milyon ciroya sahip bir mükellef en geç 01.01.2017 tarihine kadar E-Defter uyguamasına geçiş yapmakla yükümlüdür.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları
e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

E-Defter İbrazı

E-Defter datalarınızı gerektiğinde veya talep edildiğinde portaldan indirerek anında ibraz edebilirsiniz.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

E-Defter Oluşturma ve Saklama

E-Defter uygulaması ile GİB onaylı beratlar indirilerek elektronik defterler ve GİB onaylı beratları yasal süre boyunca saklanır.

e-fatura gönderebilen muhasebe programı

E-Defter Faydaları

E-Defter uygulamasıyla birlikte dosyalarınızı güvenli bir ortamdasaklamış olursunuz.
Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız gerekmez.
Kağıt defterinizin sayfa sayısına göre fiyatlandırması yapılan noter onayı ücretlerinden tasaruf sağlanır.
Mürekkep, toner, kağıt masrafınız ortadan kalkar.
Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz..
Arşiv maliyeti ortadan kalkar.
Defter oluşturma ve saklama esnasında harcanan iş gücü ve zamandan tasarruf edilir.
Doğayı korumuş olursunuz.

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen bir modeldir.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

Kimler Kullanabilir?

E-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-irsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-irsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

e fatura ve e arşiv uyumlu muhasebe programları

E-İrsaliye İçeriği

E-İrsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:
E-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
E-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
Taşınan malın nevi, miktarı,
Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı.

e-fatura gönderilen muhasebe programı

E-İrsaliyenin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi

E-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletmesi gerekmekte olup e-irsaliye uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-irsaliye hüküm ifade etmez.

Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-irsaliyenin bir çıktısının bulunması zorunlu olup, söz konusu çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmaktadır.

e-fatura gönderilen muhasebe programı

E-İrsaliye İçeriği

E-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-irsaliye mükellefi olabilir.

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-fatura gönderebilen muhasebe programı

E-Serbest Meslek Makbuzu Oluşturma

Serbest meslek erbapları, mali mühür veya e-imza temin ederek hemen e-serbest meslek makbuzu oluşturmaya başlayabilirler.

e arşiv uyumlu muhasebe programları

Muhafaza ve İbraz

Başkanlıktan e-serbest meslek makbuzu izni alan mükelleflerin, elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-serbest meslek makbuzu düzenlenen mükellefler ise teslim yöntemine göre e-serbest meslek makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

e fatura uyumlu muhasebe programları

E-SMM Sistemi

Serbest meslek erbapları e-smm uygulamasına dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları serbest meslek makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzeneyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda 10 yıl boyunca muhafaza edebilirler.

e fatura uyumlu muhasebe programları

Hukuki Geçerlilik

E-serbest meslek makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren E-Müstahsil Makbuzu (E-MM) Uygulaması, Müstahsil Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

e fatura uyumlu muhasebe programları

E-MM Kullanımı

Mali mühür veya e-imza temin ederek hemen e-müstahsil makbuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz.

e fatura uyumlu muhasebe programları

Muhafaza ve İbraz

E-Müstahsil makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesini ve bilgi fişerinin taraflarca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

e fatura uyumlu muhasebe programları

E-MM Sistemi

Vergi Usul Kanununun 235. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmesi, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi, diğer nüshasının ise satıcı çiftçiye imzalatılarak alınması gerektiği ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdine kalan nüshasının fatura yerine geçer belge olduğu hüküm altına alınmıştır.