Ürünler

Ön Muhasebe Programları Karşılaştırma


Özellik Free Pixy Sharp Master Red Master
Genel Özellikler
Otomatik yedekleme
Merkez Bankasından günlük kurları çekebilme
Firmalar arası belge aktarımı (Manuel)
Filtreli arama
Kopya ekle ile her kartın ve fişin alternatif kopyalarını üretebilme
Yetki filtreleri ile izin vermediğiniz alanların
yetki vermediğiniz kullanıcılara görülmesini engelleyebilme
Listelere varsayılan filtre uygulayabilme
Min-max seviye uyarıları
Her kaydın kimin tarafından yapıldığı, değiştirildiği
bilgisinin tutulması(kayıt geçmişi)
Özel kod listelerine uymaya zorlama
Stok sıfırın altında iken satış yaptırmama özelliği
Belge onayı ile onay yetkisi olan kullanıcıların belgeleri
onaylaması ve onaylanan belgelerin silinememesi
Dövizli çalışma
Daha sağlam ve güvenilir bir veri tabanı olan MS SQL veritabanı kullanımı
Her modüle özel sık kullanılan raporlara modül içinde
kısayollarla hızlıca ulaşabilme (rapor aramaya son)
Kişiye özel tema seçebilme, görünüm ve renkleri kişiye özel ayarlayabilme
Ağaç yapılı çok detaylı kullanıcı yetkilendirmelerine imkanı
Tüm modüllerde ribbon menü ile her işlemin kısayolu, gelişmiş menü sistemi
Fatura, İrsaliye, Sipariş belgelerinde belgeye özel kur uygulaması
Proje takibi yapabilme ve farklı proje ve şantiyelerin
gelir giderlerinin hesaplanması
Rota planları ve takibi
Tüm fiş ve kartlarda belge bağlama seçeneği ile herhangi bir Ms-Office,
PDF dosya biçimlerinde ya da diğer herhangi bir dosyayı bağlayıp,
daha sonra belgeyi hızlı açıp, değiştirme imkanınız vardır
Bugün raporlarında listelenen güne ait kart ya da fişleri açabilir
yetkiniz dahilinde değiştirebilirsiniz
Filtre sakla ile stokları filtreleyip fatura ya da siparişinize stok
seçerken sadece ihtiyacınız olan stokları listeleyebilme. Stok listesine
her girişte filtreyi yeniden uygulamaya gerek kalmaz
Silinen belgeleri listeleme
Alt listelerde de koşullu biçim uygulayarak dikkat çekmek
istediğiniz alanları boyayabilirsiniz.
Filtrelenen stoklar için toplu barkod yazdırabilme,
yazdırılacak barkod adetlerini her stok için ayrı ayrı belirtebilme
Yazılımın farklı dillere çevrilebilmesi
SQL dili kullanılarak yukarıda listelenen raporların kullanıcı
tarafından oluşturulabilmesi
Banka
Pos Kart Tahsil
Pos Kart Ödeme
Pos Kart Banka Komisyon Oranlarının
Girilebilmesi ve Otomatik Kesintilerin Hesaplanabilmesi
Tüm kartlarda aktif - pasif seçeneği ile işi biten kartı kullanıma kapatma
Banka virman işlemleri
Cari Kart
Cari Karta Vade Tanımı Yaparak Fatura
Kesildiğinde Otomatik Vadelendirebilme
Cari Karta Fatura Adresi ve Sevk
Adreslerinin Farklı Girilebilmesi
Cari Risk Limiti Verebilme
Cari Karta Özel Plasiyer Tanımı Yapabilme
(Müşteri Temsilcisi Atamak Gibi)
Cari Karta Özel Fiyat Ayarlaması
Cari Karta Sınırsız Resim Ekleme
Cari risk limit uyarısı dışında, riski geçmese de vadesi
geçen cariler için satış anında uyarı alabilme
gerekirse bu tip carilere satışı durdurabilme
Cari hesap özetinde istenilen satırdan sonra (ekstre)
mutabakat notu ekleyebilme
Çek / Senet
Sıralı Çek/Senet Girişi Yapabilme
Devir Çek ve Senet Girişleri
Çeklerde Teminat Çeki Tanımı
Çeklerde Karşılıksız Çek Girişi
Dekontlar
Toplu dekont ile birden fazla kişiyi
periyodik borçlandırabilme
Toplu dekont ile personel maaşlarının ayarlanması
Fatura / İrsaliye
Faturaya özel kur kullanımı
Faturanın kendimize ait başka bir firmaya
tek tuş ile aktarılabilmesi
Fatura içinde ön ödeme alabilme
Toplu fatura yazdırma modülü
Fatura ekranında stok kartlarının depo mevcutlarını, toplam
mevcutlarını, alt stok toplamlarını anında izleyebilme
Fatura ekranında toplu fiyat tipleri güncellemesi ile tüm
ürünlerin fiyat tipinin tek seferde otomatik değiştirilebilmesi
İsteğe bağlı olarak fatura girişi esnasında maliyet
fiyatı altındaki satışların kontrolü
Faturada carinin anlık stok hareketini görebilme
Müstahsil faturası
Konsinyelerin otomatik faturalandırılması
Birden fazla irsaliyenin tek faturada faturalanması
Fiyat farkı faturası
Faturada hızlı satır kopyalama
Faturaya Vade Farkı uygulayabilme
Faturada kargo gideri / komisyon ve diğer gider hesaplama ve girişleri
Faturada aynı kodlu veya aynı barkodlu satır birleştirebilme
Faturaya seri no ile sipariş bağlayabilme
Faturada sipariş bağlantısı
Excel’den faturaya satır alma
Ürün alımlarında kalite bilgisi girişi
Ürün satışlarında kalite bilgisine göre çıkış
Emanet mal takibi
Konsinye giriş/çıkış ve konsinye giriş/çıkış iade
Birden fazla irsaliyenin tek faturada faturalanması
Periyodik fatura planı yaparak günlük,haftalık,
aylık otomatik fatura oluşturabilme
Periyodik faturaların yazdırma yöneticisi ile yazdırılması
Faturada Tevkifat Uygulayabilme
Ek Vergi (ÖTV)
Farklı para birimlerinden fatura kesebilme
Faturayı pos kart ile kapatabilme
Faturada plasiyer seçebilme özelliği
Plasiyer kâr marjını belirleyebilme
Faturada, o fatura için toplam plasiyer
primini hesaplayabilme
Faturada tek tuş ile tüm KDV leri iptal edebilme
Faturada 4 adet satır iskontosu ekleyebilme
İskontoyu tutar olarak girebilmek
Faturada net indirim uygulayabilme
Satış faturasında satılan ürünlerin hangi
alış faturalarından çıktığını görebilme (FIFO)
Fatura içinde stoğun fatura carisine göre
hareketlerinin alınabilmesi
Faturaya vade ekleyebilme (cari kartta daha
evvel belirtilmiş vadenin otomatik eklenebilmesi)
Faturada 4 satır açıklama ekleyebilme
Faturada sevk adresi yazabilme
Faturanın para biriminin tek tuş ile
değiştirilebilir olması stok fiyatlarının otomatik
farklı para birimlerine çevrilmesi
Bir stoğa ait alış fiyatları değiştiğinde otomatik
olarak fiyat güncelleme ekranı gelmesi
Fatura içerisinde faturaya bağlı irsaliyeleri
görebilme ve bunlar üzerinde belge no, tarih,
irsaliye numarası ve özel kodları düzenleyebilme
Fiyat farkı faturası kesebilme:fiyat farkı
faturaları alış faturalarına bağlandığında maliyeti etkiler
Müstahsil faturası kesebilme
Masraf, hizmet ve iskonto kartları oluşturabilme
Yazdırma yöneticisi ile faturaları toplu yazdırabilme
Faturada stoğun birim döviz fiyatının yazılıp otomatik TL
karşılığının hesaplanıp TL birim fiyatı alanına yazılması
Faturada aynı barkoda sahip satırların
tek bir satırda toplanması
Faturadaki stokların seviyelerini görebilme
Faturada her satırın maliyetinin görülmesi
Faturada her satırın kârının görülmesi
Kasa
Toplu ödeme/tahsil giriş fişleri
Masraf carisi ile başka cari hesap adına ödeme
yapmak (Avukatlık ve Müşavirlik ofisleri için çözüm)
Para sayım aracı ile kolay kasa virmanı yapabilme ve sayılan
para miktarını her banknot cinsinden ayrı ayrı saklayabilme
Bakım onarım kartları
Gider pusulası
Döviz alış - satış fişleri oluşturma
Muhasebeleştirme
Muhasebeleştirme Modülü
Profesyonel Rapor
Profesyonel rapor modülü
Sipariş / Teklif
Siparişe özel kur sabitleyebilir, satın alma ve satış
süreçlerinde aynı kur ile hiyerarşik devam edilebilir
Teslim günü takibi ve günlük raporlamaları
Siparişte tek tık ile karşı sipariş oluşturulabilir
Sipariş içinde ön ödeme alabilme
Tedarik talebi ve satın alma yöntemi
Sipariş satırlarında her kalem için ayrı ayrı görev
tanımlayabilme ve bu sayede gelen siperişin hazırlanması,
sevkiyatı gibi işleri ilgili personele görev olarak atayabilme
Sipariş kalemlerini listeleyip seçilen siparişleri
hızlı üretime sevk edebilme
Excel’den siparişe satır alma
Sipariş için ödeme planı oluşturabilme
Siparişte KDV tevkifatı uygulayabilme
Siparişi üretime sevk edebilme
Sipariş hazırlama modülü ile özel sipariş hazırlama denetimi
Siparişte sevk adresi girişi
Siparişte plasiyerli çalışma
Siparişin üretim durumunun izlenebilmesi (Üretim aşaması
çalışırken bağlı siparişin üretim durumunun çalışması)
Siparişi irsaliyelendirmek
Stok Hareketleri
Depo bazında lokasyon tanımlama özelliği
Sayım raporları ile günlere yayılmış sayım yapabilme
Sair giriş, sair çıkış yapabilme
Üretim firelerinin otomatik hesaplanması
Üretim bant takibi
Üretim süreçleri ile süreçlerin takip edilebilmesi
Üretimde aşama kullanarak aşama sıralamasına
göre üretim takibinin sağlanması
Lot takibi
Stok Kartları
Max-min stok mevcudu uyarısı
Stok kartına lokasyon tanımları yapabilme, lokasyonlarla
alış, satış ve stok lokasyon hareketleri yapabilme
Tevkifatlı stok tanımı
Ötv oranı girebilme
Stoğa sınırsız sayıda resim ekleyebilme
Stoklara otomatik barkod üretebilme ve barkod yazdırma
Barkod hata denetimi
Teraziler ile çalışabilme
Fiyat ayarlama ile toplu satış fiyatı ayarlama
KDV ayarlama ile stok kdv'lerinin toplu düzenlenmesi
Stok seri numaraları
Garanti takibi
Barkoda özel birim, fiyat ve departman bilgisi tanımlayabilme
Aynı stok kartı içinde sınırsız fiyat tanımlama ve görme
Stok kartında birim seti tanımlama
Stok fiyat grupları oluşturarak alış fiyatı, satış fiyatı
iskontolu fiyat gibi fiyat adları tanımlayıp stok kartında
fiyat ismine göre fiyatları girme ve değiştirme imkanı sağlar
Ürünlerin birimlerine göre fiyat tanımlayabilme
Ürünlerin birimlerine göre farklı para birimleri ile
fiyat tanımı yapabilme
Depo mevcutları ile depolara göre ayrıntılı stok mevcutları alma
Depo mal talebi fişleri ile depoların mal taleplerinin yönetilmesi
Toplu stok güncelleme ile seçili stokların grup, özel kod, marka,
kategori,kdv,ötv gibi birçok alanı toplu olarak değiştirebilme
Fiyat ayarlama modülü ile istenen özelliklerdeki stoklar için
hızı fiyat girişi ya da belli kurala göre toplu fiyat ayarlaması veya
fiyat çoğaltma işlemi yapabilme
Alternatif stok (ürünlere muadil ürün belirleme)
Stoklara ağaç yapılı kategori tanımlama
Takım ürün modülü ile takım haline getirilmiş ürünlerin
satışı halinde alt ürünlerin otomatik stoktan düşmesi
Stoklarda alış için farklı kdv, satış için farklı kdv kullanımı
Ürün alımlarında kalite bilgisi girişi
Ürün satışlarında kalite bilgisine göre çıkış
Stoklarda alt stok(varyant:örn:renk beden) kullanabilme
Stok birleştirme ile fazladan açılan ve hareketi olan stokları
başka bir stok ile birleştirebilir ve bu sayede stokun hareketini
diğer stok kartına aktarıp stok karmaşasını azaltabilir
Günlük ürün fiyatı ayarlama
Üretim
Reçete tanımı
Üretim emirleri
Fason üretim takibi
Aşama Takibi
Üretim Bandı
Üretim reçeteleri oluşturma
Üretim reçeteleri ile üretim emirleri verme
Aşamalı üretim ile üretimin aşamalarını takip etme ve yönlendirme
Üretilen ürünün maliyetini çıkartabilme
Üretim firelerinin otomatik hesaplanması
Çoklu mamül üretim (Ürün parçalama)
Entegrasyonlar
Tüm Hugin yazarkasa ve POS makinaları ile entegrasyon
El terminali entegrasyonları
E-Devlet
E-Fatura, e-arşiv ve e-defter entegrasyonu