Focus

Focus Pro Üretim Taksit
Kasa
Stok
Cari
Fatura
İrsaliye
Sipariş - Teklif
Çek - Senet
Banka
Üretim
Taksitli Satış
Uzaktan Kurulumlu
Fiyat Listesi
Pro Üretim Taksit
1 Kullanıcı
Yerinde Kurulum ve
Eğitimli Fiyat Listesi
Pro Üretim Taksit
1 Kullanıcı

*Tüm paketlerde, garanti kapsamında bir yıl süre ile güncelleme ve ücretsiz telefon destek hizmeti mevcuttur.
**Sonraki yıllarda bizden telefon destek almaya devam etmek için yıllık telefon destek ücretiniz, ürün fiyatının %15'i şeklinde hesaplanır.
***Ek kullanıcı fiyatları ana paket fiyatının %15'i olarak hesaplanır.